Листа на дипломски


Analysis of worldwide natural gas trade flows using centrality measures and delta graph
  Студент 181513 - Јована Маројевиќ
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 26.09.2022
  Време на одбрана 14:00
„Паралелни фразеолошки корпуси“ – портал за приказ и пребарување на македонските фраземи
  Студент 186023 - Јана Серафимовска
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Квантно машинско учење
  Студент 186068 - Виктор Јовев
  Ментор Ласко Баснарков
  Член 1 Александра Дединец
  Член 2 Игор Мишковски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Development of a mobile application for monitoring traffic and road conditions
  Студент 181507 - Марко Марковиќ
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 21.09.2022
  Време на одбрана 12:00
Мобилна апликација со надополнета реалност за каталог на мебел - ARFurniture
  Студент 181090 - Теодора Спасовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 12.09.2022
  Време на одбрана 11:00
Мерење на перформансите на Moodle инсталации и предлози за по оптимално искористување на ресурсите
  Студент 173002 - Кирил Ќироски
  Ментор Боро Јакимовски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
ИКТ во кондиторската индустрија: WMS системи како моќна бизнис алатка
  Студент 153032 - Камелија Апостолова
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 15.07.2022
  Време на одбрана 09:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Dell
  Студент 171027 - Роберто Стевковски
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 15.07.2022
  Време на одбрана 10:00
АНАЛИЗА НА ИНОВАЦИЈАТА, БИЗНИС МОДЕЛОТ И НАЧИН НА ПРИМЕНА НА ИКТ ВО XIAOMI
  Студент 163086 - Сенаид Ибраимоски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 15.07.2022
  Време на одбрана 10:30
Веб апликација за онлајн продажба на патнички билети
  Студент 181089 - Тијана Стојановска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 22.09.2022
  Време на одбрана 11:20
Систем за нарачки, плаќање, достава и менаџирање на FastFood ресторан
  Студент 171310 - Нилуфер Башгул
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 01.09.2022
  Време на одбрана 14:00
Кардано блокчејн - историја, анализа и апликации
  Студент 171016 - Филип Чолакоски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 22.09.2022
  Време на одбрана 17:00
Апликација која ја подобрува интеракцијата дете-робот за децата со аутизам
  Студент 181060 - Мерџан Бајрами
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Панче Рибарски
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 15.07.2022
  Време на одбрана 14:00
Веб форум Review Ohrid
  Студент 173038 - Новица Велјаноски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Имплементација на систем за Аптекарско работење во Microsoft Dynamics AX 2012
  Студент 171082 - Тамара Таневска
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Илинка Иваноска
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 13.07.2022
  Време на одбрана 09:00
Мобилна апликација за пребарување паркинг простори и електронско плаќање на билети
  Студент 186010 - Јаков Митровски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 11.07.2022
  Време на одбрана 09:30
Архитектура за оптимизација на хиперпараметри на невронски мрежи со учење со поттикнување
  Студент 171084 - Јана Ѓелевска
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 13.07.2022
  Време на одбрана 09:30
Автоматизација на избор на хиперпараметри за невронска мрежа засновано на учење со поттикнување
  Студент 171183 - Никола Ѓорѓиевски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 29.06.2022
  Време на одбрана 13:00
Анализа на перформанси на NoSQL бази на податоци со користење податоци за успех на ученици
  Студент 183054 - Филип Ставров
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 15.07.2022
  Време на одбрана 11:00
Secure.me: Алатка за зголемување на личната сајбер безбедност
  Студент 171118 - Тамара Илиева
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Александра Поповска Митровиќ
  Член 2 Игор Мишковски
  Датум на одбрана 08.07.2022
  Време на одбрана 11:00
Анализа на перформанси на NoSQL бази на податоци со користење податоци за срцеви заболувања
  Студент 183045 - Сандра Стојановска
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 23.09.2022
  Време на одбрана 09:00
Имплементација на управување со лозинки со отворен код со помош на сопствена инфраструктура
  Студент 182027 - Теона Костова
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Војдан Ќорвезироски
  Датум на одбрана 16.09.2022
  Време на одбрана 11:00
Андроид апликација за водење лични финансии
  Студент 152013 - Никола Палевски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 28.06.2022
  Време на одбрана 10:00
Преглед на Elixir и Phoenix преку изработка на веб апликација за споделување аматерски астрофотографии
  Студент 171077 - Тоше Тодоров
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 26.09.2022
  Време на одбрана 14:30
Порамнување на онтологии со користење на техники за машинско учење во граф базирани системи
  Студент 181070 - Викторија Мијалчева
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Томе Ефтимов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Репрезентација на активно учење кај онтологии врз база на графови и тексутални податоци во векторски простор: Модел и апликација
  Студент 186042 - Ана Давчева
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Томе Ефтимов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
ЕРП систем за хотел за животни изработен во Microsoft Dynamics AX 2012
  Студент 183048 - Мелина Стојановска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 22.09.2022
  Време на одбрана 10:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Twitch
  Студент 173052 - Марио Петковски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 15.07.2022
  Време на одбрана 11:00
Предизвици на вештачката интелигенција и податочна анализа на големи податоци во автомобилската индустрија
  Студент 171154 - Маријо Јанковски
  Ментор Андреја Наумоски
  Член 1 Коста Митрески
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб платформа за подобрување на ментална благосостојба
  Студент 183131 - Едвин Лековиќ
  Ментор Сашо Граматиков
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Логички грешки во SQL прашалници
  Студент 163067 - Ема Спирова
  Ментор Вангел Ајановски
  Член 1 Горан Велинов
  Член 2 Слободан Калајџиски
  Датум на одбрана 15.07.2022
  Време на одбрана 15:00
Low-code рамка за градење на граф базирани системи за препораки од хетерогени податоци
  Студент 186063 - Александар Ивановски
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 08.07.2022
  Време на одбрана 19:00
Web application for reporting problems to public companies “Prijavi problem”
  Студент 171519 - Марко Стојановиќ
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 13.07.2022
  Време на одбрана 17:30
Криптовалути и крипто култура низ светот и во Македонија
  Студент 171181 - Сара Беличоска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 28.06.2022
  Време на одбрана 09:30
ВЕБ АПЛИКАЦИЈА „МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ“
  Студент 172002 - Бојан Каркалашев
  Ментор Анастас Мишев
  Член 1 Соња Филипоска
  Член 2 Војдан Ќорвезироски
  Датум на одбрана 16.09.2022
  Време на одбрана 10:00
Скалабилност на веб апликации со Docker
  Студент 115059 - Димитар Спироски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Споредба на иновацијата, бизнис моделот и начинот на примена на ИКТ помеѓу Samsung и Tencent
  Студент 173138 - Симона Николоска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Технологијата во борбата против пандемијата на Ковид-19
  Студент 151206 - Радица Божиноска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 28.06.2022
  Време на одбрана 10:30
Теоретски и аналитички пристап кон големи податоци користејки алатка Power BI
  Студент 173220 - Бојана Бошкова
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 21.04.2022
  Време на одбрана 08:30
Веб апликација - фитнес водич
  Студент 172056 - Андреј Зафировски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 07.06.2022
  Време на одбрана 14:30
Крипто-стеганографски алгоритам за доверливост, автентичност и интегритет на податоци, негова имплементација и примена
  Студент 183132 - Иво Тасевски
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Александра Поповска Митровиќ
  Член 2 Јована Добрева
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Паметни системи за безбедност и автоматизација на домот
  Студент 171028 - емилија радоешка
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Александра Поповска Митровиќ
  Член 2 Јована Добрева
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Епик Гејмс
  Студент 141121 - Борис Михајловски
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 11.04.2022
  Време на одбрана 12:00
Придонесот на Dynamics 365 CRM Customer Service модулот во подобрувањето на комуникацијата со клиентите
  Студент 153060 - Ивана Јачева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 11.04.2022
  Време на одбрана 11:30
Апликација за менаџирање на достава на храна - Најади се сега
  Студент 181100 - Анѓелче Дамчевски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Ласко Баснарков
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Андроид апликација за размена на книги
  Студент 151100 - Ана Стоилова
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Смилка Јанеска Саркањац
  Датум на одбрана 21.04.2022
  Време на одбрана 09:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и примена на ИКТ во Oracle
  Студент 161032 - Елеонора Андријевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 11.04.2022
  Време на одбрана 09:00
Изработка на iOS апликација за лојални/членски картички
  Студент 163190 - Филип Ќамилов
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Spring Boot апликација за продавница за миленичиња
  Студент 181534 - Драгана Георгиевска
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 29.08.2022
  Време на одбрана 11:00
Споредба на бизнис модели на Фејсбук (Facebook) и Алибаба (Alibaba)
  Студент 173020 - Олгица Крстева
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 11.04.2022
  Време на одбрана 11:00
Примена на Smart Health Card стандардот
  Студент 151158 - Виктор Тодев
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 18.04.2022
  Време на одбрана 11:30
Моделирање на бизнис процес за регрутирање и селекција на кандидати при вработување
  Студент 90508 - Мартин Стојковски
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Илинка Иваноска
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 13.04.2022
  Време на одбрана 14:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Nintendo
  Студент 135036 - Мартина Глигорова
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 11.04.2022
  Време на одбрана 10:30
CI/CD/CS - Континуирана интеграција, испорака, деплојмент и безбедност на Руби он Раилс апликација
  Студент 163059 - Јована Ѓурческа
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 11.04.2022
  Време на одбрана 10:00
Електронски паричник за лојални картици
  Студент 173029 - Клементина Ѓоргиева
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Димитар Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Преглед и употреба на C# .NET Core Web API и Vue.js при изработка на „Мини каталог и форум за книги“
  Студент 12198 - Ана Бајевска
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 19.04.2022
  Време на одбрана 11:00
Text style transfer
  Студент 171524 - Младен Тасевски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 21.04.2022
  Време на одбрана 13:00
Веб апликација за болница
  Студент 173011 - Јасмина Стоименова
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 07.06.2022
  Време на одбрана 10:00
Colorland - апликација за деца со аутизам и АДХД синдром
  Студент 143009 - Елена Трајкоска
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 07.04.2022
  Време на одбрана 12:00
Веб апликација за предвидување на висок ризик за дијабетес
  Студент 141544 - Александар Мечкароски
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 21.04.2022
  Време на одбрана 10:00
Алатка за процедурално генерирање на терени и објекти во Unity 3D Game Engine
  Студент 141538 - Филип Голабоски
  Ментор Сузана Лошковска
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Smart Ad Finder - веб апликација, пронаоѓач и агрегатор на огласи.
  Студент 171095 - Иван Гаџовски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 23.09.2022
  Време на одбрана 10:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Проктер и Гембл
  Студент 151261 - Елмедина Абдуали
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 11.04.2022
  Време на одбрана 08:00
Компаративна анализа на релациони и граф бази на податоци
  Студент 173007 - Грета Митовска
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Илинка Иваноска
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 28.06.2022
  Време на одбрана 11:00
Appium - платформа за тестирање на мобилни апликации
  Студент 111075 - Александар Захариев
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Војдан Ќорвезироски
  Датум на одбрана 18.04.2022
  Време на одбрана 12:00
Социјална мрежа за филмски ентузијасти
  Студент 161542 - Дамјан Прентоски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Имплементација на напредно филтрирање на податоци со помош на Длабока невронска мрежа за процесирање на природен јазик
  Студент 161278 - Христијан Стојчевски
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Горан Велинов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 06.05.2022
  Време на одбрана 15:00
Придонесот на вештачката интелигенција во асистивните технологии
  Студент 183042 - Галина Душански
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Методија Јанчески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Приказ на податоци со помош на Web Scraping
  Студент 173178 - Ана Марија Јованоска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 11.04.2022
  Време на одбрана 08:30
Споредба и анализа на платформите за пресметување во облак
  Студент 171518 - Никола Тасевски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Јована Добрева
  Датум на одбрана 02.09.2022
  Време на одбрана 15:30
Elasticsearch, Logstash, Kibana - ELK Stack
  Студент 163006 - Верица Кордоска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Емил Станков
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 23.06.2022
  Време на одбрана 11:00
Онлајн обложувалница
  Студент 172076 - Марио Младеновиќ
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за кинотека - Infinity Cinema
  Студент 161136 - Жељко Николоски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
iOS апликација за здравствени установи
  Студент 173157 - Стефанија Здравеска
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 20.04.2022
  Време на одбрана 12:00
Мобилна апликација за избор и поставување на позадини
  Студент 152020 - Давид Трпчевски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за внатрешна организација и активности во компанија
  Студент 161110 - Кристијан Ефтимов
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 06.04.2022
  Време на одбрана 10:30
Апликација за нарачка на кафе
  Студент 143082 - Викторија Голужа
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Димитар Китановски
  Датум на одбрана 05.05.2022
  Време на одбрана 13:30
Непрекината надградба на апликации (CI/CD) во хибридна инфраструктура
  Студент 172030 - Кирил Попоски
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Војдан Ќорвезироски
  Датум на одбрана 05.05.2022
  Време на одбрана 18:00
Веб апликација за изнајмување на автомобили
  Студент 173221 - Јован Димовски
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 09.06.2022
  Време на одбрана 11:00
Веб платформа за трудници
  Студент 133071 - Симона Трајановска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Билјана Стојкоска
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 12.04.2022
  Време на одбрана 10:00
Веб апликација за закажување термини
  Студент 161015 - Елена Наунова
  Ментор Катарина Тројачанец
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Редизајн и миграција на веб сајт од Joomla на Wordpress
  Студент 111180 - Дарко Савевски
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Емил Станков
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 28.03.2022
  Време на одбрана 12:00
Анализа на корпоративна електронска пошта со Microsoft Graph API
  Студент 175047 - Моника Димитрова
  Ментор Сашо Граматиков
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 16.06.2022
  Време на одбрана 12:00
Изработка на веб апликација за регистар на велосипеди
  Студент 173196 - Мартин Стојковски
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана 15.06.2022
  Време на одбрана 15:00
Приоритетни системи за масово опслужување
  Студент 161038 - Живко Атанаскоски
  Ментор Верица Бакева Смиљкова
  Член 1 Александра Поповска Митровиќ
  Член 2 Весна Димитрова
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за динамичко креирање и обработка на барања помеѓу органи во една институција
  Студент 145006 - Ивана Коцевска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 26.09.2022
  Време на одбрана 13:30
Веб апликација за менаџирање на сметки и трошоци
  Студент 171088 - Марија Зимбаковска
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за менаџирање и лекување на пациенти заболени од Ковид19
  Студент 143012 - Ангела Крстова
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Користење на Async/Await во MVVM-C архитектура за iOS платформи
  Студент 141058 - Марко Николов
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Љупчо Антовски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 19.04.2022
  Време на одбрана 13:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Stitch Fix
  Студент 162005 - Марија Атанасова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 17.02.2022
  Време на одбрана 18:30
КРИПТОВАЛУТИ: СПОРЕДБА НА БИТКОИН СО ДРУГИ КРИПТОВАЛУТИ
  Студент 171186 - Елена Спиркоска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 17.02.2022
  Време на одбрана 17:30
Детекција на измами кај податочни текови со трансакции од кредитни картички
  Студент 171217 - Борис Станоев
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Проверка на квалитет на софтверска апликација со динамички форми со помош на алатки базирани на вештачка интелигенција
  Студент 171099 - Нина Хаџи-Котарова
  Ментор Бојана Котеска
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 06.04.2022
  Време на одбрана 14:00
Автоматско тестирање на веб апликација
  Студент 153190 - Јовица Вељаноски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 22.09.2022
  Време на одбрана 10:40
Process mining – преглед и примена
  Студент 173044 - Сандра Николоска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 21.03.2022
  Време на одбрана 11:00
Мониторирање на апликации со Prometheus и Grafana.
  Студент 125039 - Ѓурѓица Минова
  Ментор Анастас Мишев
  Член 1 Соња Филипоска
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 08.04.2022
  Време на одбрана 11:00
Користење напредни веб технологии за поефективно пребарување на половни автомобили
  Студент 163137 - Кристијан Кузмановски
  Ментор Бобан Јоксимоски
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 02.03.2022
  Време на одбрана 10:00
Инфраструктура како код со помош на алатката Terraform
  Студент 151077 - Влатко Коцев
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Симулација на 3D модел изработен од ткаенина
  Студент 173058 - Ангела Ниниќ
  Ментор Бобан Јоксимоски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана 31.01.2022
  Време на одбрана 10:00
Компјутерска симулација на поплавен бран во дел од сливот на Река Радика
  Студент 136013 - Јовица Иваноски
  Ментор Коста Митрески
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Андреја Наумоски
  Датум на одбрана 07.04.2022
  Време на одбрана 09:00
MyNFTz Marketplace
  Студент 151232 - Озкан Илијаз
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 28.04.2022
  Време на одбрана 11:00
Имплементација на Десктоп апликација - Веб Прелистувач во Electron JS
  Студент 151198 - Бојан Попов
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 25.03.2022
  Време на одбрана 09:00
Веб апликација за виртуелни конференции
  Студент 153149 - Бранко Славков
  Ментор Сашо Граматиков
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Апликација за продажба на билети базирана на паметни договори
  Студент 151162 - Атанас Аспровски
  Ментор Панче Рибарски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Христина Михајлоска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација - Тест за одредување кариера
  Студент 152028 - Даниел Тодоровски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 29.12.2021
  Време на одбрана 08:30
Споредба на методологии за развој на софтвер
  Студент 171525 - Никола Костов
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 07.06.2022
  Време на одбрана 09:30
Day-ahead photovoltaic energy yield prediction
  Студент 171534 - Дамјан Постоловски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 19.01.2022
  Време на одбрана 09:00
Е-продавница за наочари - Glassy
  Студент 173013 - Марија Матовиќ
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 29.12.2021
  Време на одбрана 14:00
Е-продавница за филмови и ТВ серии - MovieScout
  Студент 173012 - Милена Матовиќ
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 29.12.2021
  Време на одбрана 14:30
Предвидување на смртност кај пациенти на интензивна нега
  Студент 171056 - Марија Илиевска
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Моника Симјаноска
  Член 2 Ана Мадевска Богданова
  Датум на одбрана 21.04.2022
  Време на одбрана 14:00
Континуирана интеграција и континуирана испорака со Azure DevOps
  Студент 133005 - Ѓорѓи Трајков
  Ментор Гоце Арменски
  Член 1 Љупчо Антовски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 27.01.2022
  Време на одбрана 21:01
Веб апликација за управување и следење на сопствен бизнис
  Студент 183082 - Мелиса Муслиоска
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана 11.07.2022
  Време на одбрана 12:00
Веб платформа за администрација на проекти од областа на дизајн на мебел и ентериер со можност за комуникација помеѓу клиентите и дизајнерите
  Студент 143050 - Стефанија Несторовска
  Ментор Андреја Наумоски
  Член 1 Коста Митрески
  Член 2 Билјана Стојкоска
  Датум на одбрана 10.04.2022
  Време на одбрана 11:00
Карактеристики на CRM системите и студија на случај во Salesforce
  Студент 163033 - Филип Алулоски
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мобилна апликација за препознавање на банкноти наменета за лица со оштетен вид
  Студент 171040 - Јана Николовска
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во компанијата Спејс Икс
  Студент 153067 - Христијан Димовски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 29.12.2021
  Време на одбрана 09:30
Управување со ризици
  Студент 161029 - Бисера Пешевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 29.12.2021
  Време на одбрана 10:00
Генерирање зборовни вектори преку репрезентација на графови
  Студент 171048 - Елена Каранфиловска
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 25.01.2022
  Време на одбрана 11:00
Веб апликација за архивирање на испитувања и резултати на пациент
  Студент 173122 - Кристијан Космач
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Димитар Китановски
  Датум на одбрана 23.09.2022
  Време на одбрана 10:30
Веб страница за продавање украси од метал
  Студент 171161 - Марко Панушковски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Отпакување на зависната врска помеѓу органската и вештачката интелигенција
  Студент 171212 - Гала Томовска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Невена Ацковска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
„E-терапија“ - Веб апликација за електронско закажување термини за психотерапија
  Студент 163017 - Душанка Постоловска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Смилка Јанеска Саркањац
  Датум на одбрана 20.04.2022
  Време на одбрана 13:00
Веб платформа за изнајмување на возила
  Студент 163058 - Александар Јованов
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 28.12.2021
  Време на одбрана 13:00
Developing a modern recruitment platform by implementing Material Design principles in React with Material UI
  Студент 151519 - Евита Насевска
  Ментор Гоце Арменски
  Член 1 Љупчо Антовски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 03.12.2021
  Време на одбрана 09:00
Веб платформа за е-трговија со 3Д модели и графички илустрации
  Студент 172028 - Симон Панковски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 07.06.2022
  Време на одбрана 14:00
#ЧитајСоМене – Веб платформа со интерактивни приказни за дечиња со проблеми при изговор
  Студент 171071 - Филип Здравески
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 03.02.2022
  Време на одбрана 12:00
Large Scale IoT Data Processing with Azure Cloud
  Студент 093909 - Пепи Манчев
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Компаративна анализа на релациони и неструктурирани column-based бази на податоци
  Студент 161031 - Моника Темелковска
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 24.12.2021
  Време на одбрана 12:00
Сервиси за проточни податоци
  Студент 171517 - Марија Величковска
  Ментор Марјан Гушев
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Дејан Спасов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за анализа на глобалното затоплување
  Студент 171085 - Драгана Николова
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Соња Гиевска
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 24.12.2021
  Време на одбрана 10:30
Изградба на веб апликација за технолошки новости и рецензија на производи
  Студент 171234 - Никола Георгиевски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Бобан Јоксимоски
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана 24.03.2022
  Време на одбрана 11:30
Споредба на иновацијата, бизнис моделот и начинот на примена на ИКТ помеѓу Microsoft и Apple
  Студент 173016 - Пенелопа Коџабашиева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 17.02.2022
  Време на одбрана 17:00
СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА НА Е-ВЛАДА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО ПОМЕЃУ МАКЕДОНИЈА И ЕСТОНИЈА
  Студент 133060 - Душко Сековски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 09.12.2021
  Време на одбрана 17:30
Перформансна анализа на нерелациони и релациони бази на податоци
  Студент 171157 - Марија Поповиќ
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 24.12.2021
  Време на одбрана 11:15
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Samsung
  Студент 163126 - Ратко Цветаноски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 17.02.2022
  Време на одбрана 18:00
Систем за креирање на визит картички
  Студент 161025 - Данило Борозан
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Бобан Јоксимоски
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана 14.12.2021
  Време на одбрана 13:00
Апликација за размена на пораки во реално време со користење на Swift UI
  Студент 161191 - Стефан Велјанов
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 18.04.2022
  Време на одбрана 11:00
Етериум – историја, дизајн и апликации
  Студент 171065 - Ангела Стојковска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 11.11.2021
  Време на одбрана 18:00
Тестирањето како дел од обезбедување на квалитетот на софтверот
  Студент 173051 - Ангела Шалиевска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 11.04.2022
  Време на одбрана 09:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во компанијата Кока Кола
  Студент 151069 - Ангела Велковска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 11.11.2021
  Време на одбрана 17:00
Music Shop апликација во MorphX развојна околина
  Студент 161118 - Александра Арсова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 11.11.2021
  Време на одбрана 17:30
Дигитализација на институтот за акредитација на Република Северна Македонија
  Студент 171173 - Елеонора Закоска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 29.11.2021
  Време на одбрана 12:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ вo Unity Technologies
  Студент 163112 - ВОЈИН ТАНЕВСКИ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 09.12.2021
  Време на одбрана 17:00
Изработка на веб апликација за поврзување на родителите со професорите во основните училишта - School notice app
  Студент 143112 - Љупчо Балдовалиев
  Ментор Методија Јанчески
  Член 1 Миле Јованов
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб платформа за автоматизирано тргување на крипто валути
  Студент 161022 - Никола Тошев
  Ментор Панче Рибарски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Христина Михајлоска
  Датум на одбрана 19.11.2021
  Време на одбрана 14:00
Анализа на податоци за дигиталната писменост на студентите низ Европа
  Студент 171074 - Мила Куч
  Ментор Андреа Кулаков
  Член 1 Моника Симјаноска
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 14.02.2022
  Време на одбрана 12:00
Тема: Флеш-картички за учење на странски јазици во ReactJs
  Студент 151517 - Нина Митевска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 19.11.2021
  Време на одбрана 15:00
Веб апликација за истакнување и пребарување на огласи за вработување
  Студент 163096 - Христијан Томовски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Улогата на културните разлики во значењето и користењето на UI&UX
  Студент 143002 - Симона Димитријеска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Смилка Јанеска Саркањац
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Развој и тестирање на Android апликации со користење на Android Studio
  Студент 161166 -  Викторија Николовска
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 27.09.2022
  Време на одбрана 13:00
Анализа на Spree Commerce - платформа за е-комерција со отворен код
  Студент 171505 - Александар Петрушев
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 12.11.2021
  Време на одбрана 12:00
Имплементација на бизнис процес за автоматско процесирање на нарачки и издавање на фактури
  Студент 171009 - Симона Бушевска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 14.03.2022
  Време на одбрана 12:00
Мој дерматолог - онлајн систем за дерматолошки прегледи
  Студент 171091 - Теодора Христовска
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Улогата на Скрам мастер во агилната методологија во ИТ компаниите
  Студент 121038 - Наташа Танева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 29.10.2021
  Време на одбрана 13:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и примената на ИКТ во eBay
  Студент 161271 - Матеа Крстеска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 29.10.2021
  Време на одбрана 13:00
Salesforce Analytics Cloud (Wave Analytics)
  Студент 143098 - Тамара Димитриевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 28.10.2021
  Време на одбрана 19:30
Софтвер за менаџирање на човечки ресурси
  Студент 163049 - Иван Митревски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 03.05.2022
  Време на одбрана 10:45
Веб апликација за менаџирање и евиденција на ветеринарен центар
  Студент 171064 - Ангела Шуменковски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Александра Дединец
  Член 2 Андреја Наумоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Angular библиотека за прикажување на слики
  Студент 151027 - Фисник Лимани
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Бобан Јоксимоски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 20.04.2022
  Време на одбрана 11:00
Мои рецепти
  Студент 171026 - Стефани Костиќ
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Катарина Тројачанец
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана 16.12.2021
  Време на одбрана 15:00
Application Market - Апликација за интерна дистрибуција на андроид апликации
  Студент 173006 - Дарија Петрова
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мулти платформско решение наменето за поврзување на Донатори и Социјално ранливи семејства
  Студент 171109 - Марта Толевска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана 05.11.2021
  Време на одбрана 12:00
Skopje Movie Schedule - Агрегатор на репертоари на кино сали
  Студент 171219 - Стефан Крстиќ
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 30.12.2021
  Време на одбрана 12:00
Веб платформа за практична подготовка за технички интервјуа
  Студент 161005 - Костадин Љаткоски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 15.11.2021
  Време на одбрана 12:30
Drug Repurposing for Covid-19
  Студент 171514 - Ангела Кралевска
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Соња Гиевска
  Член 2 Томе Ефтимов
  Датум на одбрана 13.05.2022
  Време на одбрана 11:00
Процес на градење на стартап продукт: Howitzer - маркетинг алатка за Reddit
  Студент 171070 - Никола Велковски
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Катерина Здравкова
  Член 2 Андреа Кулаков
  Датум на одбрана 18.01.2022
  Време на одбрана 09:00
Континуирана интеграција со Jenkins и континуирана испорака со Octopus Deploy
  Студент 151010 - Филип Пуцоски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 28.10.2021
  Време на одбрана 18:00
Анализирање на код и извршување на тестови преку CI/CD алатки
  Студент 112098 - Марија Трпческа
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 15.10.2021
  Време на одбрана 12:30
Систем за бесконтактна и пасивна физичка автентикација со ESP32
  Студент 171149 - Глигор Атанасовски
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Моника Симјаноска
  Член 2 Димитар Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Имплементација на систем за препораки за автоматизација на персонализирани маркетинг кампањи
  Студент 151175 - Никола Николовски
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 11.11.2021
  Време на одбрана 14:30
Предвидување на интеракции помеѓу лекови и таргет-протеини
  Студент 171005 - Филип Трајковски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 15.11.2021
  Време на одбрана 13:00
Платформа за продажба на мобилни телефони
  Студент 173048 - Кристијан Влахов
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 28.04.2022
  Време на одбрана 10:30
Систем за гласање преку Ethereum Blockchain
  Студент 163047 - Стефан Ѓурчески
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Горан Велинов
  Член 2 Мирослав Мирчев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Историја, развој и продукти на компанијата Apple
  Студент 141044 - Никола Трајкоски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 15.10.2021
  Време на одбрана 12:00
Implementation of а hybrid solution for restaurant menu with 3D augmented reality experience
  Студент 171520 - Моника Матеска
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана 02.03.2022
  Време на одбрана 10:00
Over the top ТВ платформи за Андроид ТВ уреди
  Студент 171540 - Борис Поповски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Споредба на перформанси помеѓу MongoDB и Cassandra
  Студент 171089 - Анџела Голубова
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 24.06.2022
  Време на одбрана 11:00
Имплементација на интерфејс за интелигентен разговорен асистент на македонски јазик
  Студент 173217 - Кирил Ристов
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Проектирање на безбедна мрежа за прептријатија со користење на CISCO DMVPN
  Студент 153087 - Тео Грозданоски
  Ментор Мирослав Мирчев
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 08.11.2021
  Време на одбрана 12:00
Анализа и имплементација на 3ДС
  Студент 163076 - Горјан Малевски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 15.10.2021
  Време на одбрана 11:30
Predicting and classifying drug interactions
  Студент 171503 - Елена Стефановска
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 28.12.2021
  Време на одбрана 11:00
Микросервисно-ориентирана архитектура поддржана од Docker како технологија за контејнеризација
  Студент 131179 - Бранислав Петрушевски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
My Blog - платформа за блогови
  Студент 176008 - Тијана Ѓорѓиевска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Катарина Тројачанец
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Споредба на техники во 3Д моделирањето на човечка глава
  Студент 121121 - Антонија Димоска
  Ментор Бобан Јоксимоски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Explainable Landscape-Aware Performance Regression
  Студент 171523 - Ристо Трајанов
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Томе Ефтимов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Систем за продажба на облека со микросервисна архитектура
  Студент 171141 - Павел Јанкоски
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Димитар Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Класификација на лектини значајни за канцер
  Студент 111224 - Дарко Тосев
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на мутации во SARS-CoV-2 геномот
  Студент 171011 - Атанас Крстев
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Томе Ефтимов
  Датум на одбрана 18.02.2022
  Време на одбрана 09:00
Најновите трендови за развој на веб апликации
  Студент 175005 - Ивана Кочковска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 03.02.2022
  Време на одбрана 12:30
Систем за репродусибилни кодни околини
  Студент 171166 - Димитар Милески
  Ментор Марјан Гушев
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Просторна и временска карактеризација на SARS-CoV-2 геномот
  Студент 171180 - Васил Манавски
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Томе Ефтимов
  Датум на одбрана 24.12.2021
  Време на одбрана 13:00
Анализа и имплементација на модели за предвидвуање на временски серии
  Студент 161153 - Милан Стојановски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 15.11.2021
  Време на одбрана 12:00
Е-трговија и сервиси за плаќање на Интернет
  Студент 161258 - Светислав Ѓорѓиевски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 15.10.2021
  Време на одбрана 13:00
Е-образование во Македонија
  Студент 165003 - Едина Абдуллах
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 10.11.2021
  Време на одбрана 15:00
Management Tool for Small Businesses
  Студент 171501 - Марија Ставревска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 01.11.2021
  Време на одбрана 16:00
Преглед на Magnolia CMS преку практична имплементација на веб сајт
  Студент 171046 - Славе Темков
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 03.05.2022
  Време на одбрана 12:00
Софтвер за сертификација на органско производство
  Студент 141141 - Јована Стефковска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 03.11.2021
  Време на одбрана 12:00
Развој на веб апликација за онлајн нарачки и достава
  Студент 141192 - Александар Јовановски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Бобан Јоксимоски
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 15.07.2022
  Време на одбрана 13:00
Мобилна апликација за огласување на работни позиции во ИТ секторот
  Студент 173078 - Филип Илиев
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Јана Кузманова
  Датум на одбрана 21.04.2022
  Време на одбрана 12:00
Методологии за развој на софтвер
  Студент 153077 - Тони Гелев
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 28.10.2021
  Време на одбрана 19:00
Тестирање на комплексни системи
  Студент 171018 - Мартина Николоска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 29.12.2021
  Време на одбрана 09:00
Оптимизирана и скалабилна серверска архитектура за складирање и пребарување низ големо податочно множество
  Студент 163025 - Александра Манолчева
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана 25.11.2021
  Време на одбрана 12:00
Машинско учење и причинско-последично заклучување
  Студент 171002 - Андреа Галевска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 15.10.2021
  Време на одбрана 11:00
Модели на ширење на заразни болести со различна заразувачка способност на единките
  Студент 161141 - Кирил Зеленковски
  Ментор Ласко Баснарков
  Член 1 Љупчо Коцарев
  Член 2 Мирослав Мирчев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Детекција на оштетување на топчести лагери преку анализа на вибрациски сигнали со длабоки невронски мрежи
  Студент 161078 - Илија Вишинов
  Ментор Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Примена и анализа на податочни структури и команди имплеметирани од redis
  Студент 163061 - Никола Шкрбиќ
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 17.03.2022
  Време на одбрана 10:00
Употреба на d3-geo за исцртување на географски проекции
  Студент 163014 - Меланија Ристовска
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 17.03.2022
  Време на одбрана 11:00
Named Entity Recognition and Relation Extraction in Financial Data
  Студент 171509 - Иван Крстев
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Соња Гиевска
  Член 2 Мирослав Мирчев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Процедури и напредно подесување на перформанси на процедурите во Microsoft SQL Server Management Studio
  Студент 171073 - Ангела Станиновска
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 14.10.2021
  Време на одбрана 12:00
Модели за естимирање крвен притисок со ECG и PPG сигнали
  Студент 161157 - Иван Кузманов
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Невена Ацковска
  Датум на одбрана 11.11.2021
  Време на одбрана 13:00
Имплементација на интернет продавницa со помош на React, Commerce.js и Stripe
  Студент 153086 - ива недељковиќ
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана 22.10.2021
  Време на одбрана 11:00
Употреба на алатки за статичко тестирање на безбедност на апликациите
  Студент 162057 - Димитар Анакиев
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Христина Михајлоска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб платформа за спојување на студенти и работодавци
  Студент 171079 - Елена Фенева
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Билјана Стојкоска
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 16.09.2022
  Време на одбрана 10:00
Ефикасна имплементација на податочно складиште со Pentaho Data Integration
  Студент 171024 - Теодора Горгиева
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Горан Велинов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Развој, безбедност, автоматизација и мониторинг на cloud native веб апликации
  Студент 171033 - Андреј Миловановиќ
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Панче Рибарски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 08.11.2021
  Време на одбрана 14:00
Доказ за концепт на еколошки одржлива бизнис идеја
  Студент 173059 - Милена Неќак
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 29.09.2021
  Време на одбрана 09:00
Детекција на COVID - 19 од рентген снимки
  Студент 171294 - Олгица Мирчева
  Ментор Андреа Кулаков
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 20.10.2021
  Време на одбрана 13:00
Електронска трговија и промените кои ги носи на технолошки, економски и социјален план
  Студент 121138 - Фросина Андоновска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 30.12.2021
  Време на одбрана 19:30
ITJobSearch – апликација за барање и нудење на работа во ИТ секторот
  Студент 171105 - Катерина Голчевска
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ана Тодоровска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Domino’s
  Студент 151096 - Софија Бојчовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Фајзер
  Студент 151157 - Марија Бечвиновска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
On-line продавница за персонализирани играчки
  Студент 171023 - Наталија Витанова
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 10.11.2021
  Време на одбрана 12:30
EmojiCards- мобилна апликација за деца со аутизам
  Студент 171170 - Дијана Ристова
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 05.11.2021
  Време на одбрана 11:30
Онлајн Уметничка Галерија
  Студент 173064 - Вања Тошевска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 12.11.2021
  Време на одбрана 12:30
Мобилна апликација за поставување цели и следење навики.
  Студент 171146 - Дамјан Анакиев
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 08.11.2021
  Време на одбрана 09:30
Транформација на комуникацијата – визуелниот јазик на новата генерација
  Студент 137007 - Марија Паковска
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 27.12.2021
  Време на одбрана 09:00
Сумаризација на текст со помош на екстрaктивни и апстрактивни техники
  Студент 171006 - Маја Митреска
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ѓорѓи Маџаров
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Систем за управување на болница и електронско закажување на прегледи
  Студент 163023 - Викторија Стојанова
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 24.09.2021
  Време на одбрана 12:00
Имплементација на анонимен систем за размена на пораки
  Студент 173189 - Венко Стојанов
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за водење евиденција на козметички производи
  Студент 171037 - Александра Стефановска
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 13.09.2021
  Време на одбрана 11:00
Веб платформа за преглед со акции
  Студент 161255 - Александар Максимов
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 10.11.2021
  Време на одбрана 11:00
Таргетирање и предвидување на цитокинска бура како еден од најсмртоносните симптоми на COVID-19
  Студент 171003 - Поликсена Тунтева
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Моника Симјаноска
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 14.10.2021
  Време на одбрана 14:00
Comparison of repeated envelope game simulations in different network environments
  Студент 171529 - Методија Новковски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 30.08.2021
  Време на одбрана 13:00
Детекција на макроекономски ризици со помош на Скриен Марков модел
  Студент 161112 - Александра Манзаклиева
  Ментор Мирослав Мирчев
  Член 1 Ласко Баснарков
  Член 2 Смилка Јанеска Саркањац
  Датум на одбрана 20.10.2021
  Време на одбрана 08:00
Визуелизација на Линденмаерови системи
  Студент 152021 - Андреј Велевски
  Ментор Сузана Лошковска
  Член 1 Бобан Јоксимоски
  Член 2 Невена Ацковска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за развој на туризмот во Македонија
  Студент 171047 - Митко Белмезов
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб базирана апликација за архивско работење
  Студент 151545 - Берат Ќуфлију
  Ментор Вангел Ајановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 28.12.2021
  Време на одбрана 12:00
Симулација на модели за ширење на информација врз социјална мрежа Epinions
  Студент 151108 - Сања Нацевиќ
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Весна Димитрова
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 03.08.2021
  Време на одбрана 12:00
Сајбер криминал и како да се заштитиме во виртуелниот свет
  Студент 151140 - Јелена Дмитровиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 15.10.2021
  Време на одбрана 13:30
Предвидување и анализа на македонската берза
  Студент 161226 - Никола Мароски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 24.09.2021
  Време на одбрана 11:00
„Запомни ме“ – апликација за деца со посебни потреби
  Студент 171145 - Мартина Темелкоска
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 30.11.2021
  Време на одбрана 10:00
Бизнис анализа на компанијата Microsoft
  Студент 141151 - Даниела Јанушевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Stripe
  Студент 151174 - Костадин Рошкоски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 28.10.2021
  Време на одбрана 18:30
Веб продавница за подарок картички
  Студент 145021 - Марија Блажевска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Милош Јовановиќ
  Датум на одбрана 02.09.2022
  Време на одбрана 14:30
Е-ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-ОБРАЗОВАНИЕ
  Студент 121241 - Јана Трајковска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 15.10.2021
  Време на одбрана 14:00
Имплементација на играта табла за повеќе играчи
  Студент 133017 - Христијан Антов
  Ментор Бобан Јоксимоски
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 23.09.2021
  Време на одбрана 14:00
Изработка на онлајн продавница со помош на Wordpress
  Студент 171068 - Сара Данчевска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 18.11.2021
  Време на одбрана 11:30
Учење со поттикнување – дизајн на агент за играта Hungry Geese
  Студент 171242 - Евгениј Костадинов
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 27.07.2021
  Време на одбрана 13:00
JobsFeed
  Студент 141512 - Дејан Манчески
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 06.04.2022
  Време на одбрана 11:15
Веб апликација за споделување на приватни автомобили
  Студент 143066 - Александар Илиевски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 18.11.2021
  Време на одбрана 11:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Adobe
  Студент 95508 - Катерина Топузовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Континуирана интеграција и континуирана испорака/распоредување преку алатката Гитлаб
  Студент 165014 - Маја Живковиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
DOSA Онлајн книжарница
  Студент 161066 - Сара Трајкоска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Димитар Китановски
  Датум на одбрана 06.07.2021
  Време на одбрана 11:00
Тестирање и следење на грешки кај мобилни апликации
  Студент 127029 - Ташко Димулков
  Ментор Бојана Котеска
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 10.09.2021
  Време на одбрана 14:00
Веб платформа за online конференции
  Студент 163045 - Афрдита Демири
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 06.08.2021
  Време на одбрана 15:00
Мобилна апликација за паркинг услуги
  Студент 13833 - Душан Стојановски
  Ментор Љупчо Антовски
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Димитар Китановски
  Датум на одбрана 02.06.2022
  Време на одбрана 11:00
Help A Pet - Мобилна Апликација за посвојување на миленичиња
  Студент 161146 - Данче Панова
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 19.11.2021
  Време на одбрана 14:00
Веб апликација за менаџирање на кафуле со вработени со посебни потреби
  Студент 171052 - Елена Арсова
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 17.09.2021
  Време на одбрана 13:30
Guess the word - online multiplayer game
  Студент 161535 - Оливер Димитриов
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Платформа за менаџирање на нарачки за достава
  Студент 115008 - Кристијан Атанасовски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Бобан Јоксимоски
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 15.07.2022
  Време на одбрана 12:30
Microsoft Dynamics D365 for finance and operations и надградба на истиот со модулот DaxImmo – модул за одржување и менаџмент на недвижнини
  Студент 123069 - Мартин Аврамоски
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 24.06.2021
  Време на одбрана 13:00
Систем за купување карти за музички настани
  Студент 171029 - Сара Николова
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Креирање на клон на Hacker News вебсајтот со користење на нивното API и локална база на податоци
  Студент 173072 - Марија Давитковска
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Туристички е-водич за градот Штутгарт
  Студент 161192 - Борјан Спасов
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 28.10.2021
  Време на одбрана 13:00
Веб апликација за менаџирање на угостителки објекти
  Студент 152060 - Кристијан Габер
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 02.09.2022
  Време на одбрана 15:00
Веб-базирана платформа за автоматска предобработка и тренирање на модели за машинско учење
  Студент 161159 - Мартин Костадинов
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
API за генерирање на распоред на часови
  Студент 151089 - Александар Димитриев
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Емулација на техники за безбедносни упади и заштита
  Студент 142019 - Адријана Темелковска
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Војдан Ќорвезироски
  Датум на одбрана 19.08.2021
  Време на одбрана 11:00
Интерактивна сликовница – Едукативна мобилна и веб апликација наменета за деца со аутизам
  Студент 173180 - Милош Спасовски
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
ИКТ во креативните индустрии: ИКТ како дел од архитектонската индустрија
  Студент 141172 - Мирјана Илиева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 12.05.2021
  Време на одбрана 14:00
Salesforce IoT
  Студент 155008 - Викторија Лазарова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 12.05.2021
  Време на одбрана 13:30
Споредба на методологии базирани на длабоко учење за детекција на лажни вести поврзани со Ковид-19
  Студент 161079 - Наташа Стојанова
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 21.07.2021
  Време на одбрана 11:00
Веб апликација за купување на билети
  Студент 161161 - Љубен Ангелкоски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 11.04.2022
  Време на одбрана 11:00
Веб апликација за преглед на книги
  Студент 161033 - Кристина Андоновска
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 14.05.2021
  Време на одбрана 12:30
BDD тестирање на електронска продавница со користење на алатката Cucumber и програмскиот јазик Gherkin
  Студент 153026 - Росица Поп- Костова
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Андреја Наумоски
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 06.05.2021
  Време на одбрана 11:00
Тестирање на WeatherАpp
  Студент 165048 - Маја Талевска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Катарина Тројачанец
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 23.04.2021
  Време на одбрана 12:45
Watch Eye - Guiding band for visually impaired people
  Студент 151078 - ФИЛИЗ ДОМАЗЕТ
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Креирање бизнис можности за решение за ентериерен дизајн и купување на мебел
  Студент 153100 - Даниел Маленков
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 26.10.2021
  Време на одбрана 14:00
Предвидување на цена на половни автомобили
  Студент 161045 - Филип Велков
  Ментор Билјана Тојтовска
  Член 1 Катарина Тројачанец
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Еколошки интернет на нештата и пресметување во облак
  Студент 155009 - Горан Рембоски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 09:00
Примена на Интернет на нештата во медицината
  Студент 161080 - Сара Коцева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 09:30
Тестирање на мобилна мултимедиска апликација
  Студент 153119 - Кристина Павловска
  Ментор Сашо Граматиков
  Член 1 Дејан Спасов
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Duolingo
  Студент 142066 - Милијана Пешиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 17:30
Софтверски алатки кои ги користат регрутерите
  Студент 163037 - Верица Јанаќева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 18:00
Мануелно наспроти автоматско тестирање, опис на Data Driven framework и Test Complete околина
  Студент 115017 - Кристина Груевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 10:30
Лематизатор на македонскиот јазик
  Студент 151124 - Наташа Нетковска
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Андреа Кулаков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Алатки за Continuous Integration-Continuous Delivery- Continuous Deployment Pipeline Automation
  Студент 155062 - Гоце Пачемски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 16:30
Софтвер за управување со проекти
  Студент 141120 - Петар Бадалоски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 12.05.2021
  Време на одбрана 13:00
Систем за менаџирање на едукативен центар
  Студент 151074 - Оливер Кочовски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 10.11.2021
  Време на одбрана 11:30
Модели за детекција на измами во здравствено осигурување
  Студент 161086 - Христина Митрова
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 12:30
Систем за закажување термини кај доктор
  Студент 171007 - Кристина Столиќ
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Апликација за Алтернативна и Аугментативна Комуникација
  Студент 153005 - Михаил Дреноски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Горан Велинов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Миграција на Spring Boot апликации кон GraalVM Native-Image
  Студент 171233 - Виктор Аврамовски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Примена на наука за податоци во е-комерција
  Студент 153078 - Ивана Пејовска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 20.04.2021
  Време на одбрана 17:00
Корелација и статистики помеѓу увоз на конкретни храни во државите и број на смртни случаи
  Студент 171195 - Стефан Јованов
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Слободан Калајџиски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
StuddyBud – едукативна веб платформа
  Студент 141238 - Ангел Ѓузелов
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 18.05.2021
  Време на одбрана 13:30
Веб апликација за организирање и следење на физичката активност
  Студент 161133 - Петар Пенков
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Ѓорѓи Маџаров
  Датум на одбрана 18.05.2021
  Време на одбрана 14:45
Веб апликација за планински туризам
  Студент 171200 - Елена Ртоска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 21.10.2021
  Време на одбрана 14:00
Веб апликација за управување со термини во фризерско студио
  Студент 132064 - Марио Максимовиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 15:30
Анализа на проектот Deep Space Network за вмрежување во вселената
  Студент 132023 - Димитар Карапанчев
  Ментор Сашо Граматиков
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Милош Јовановиќ
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за онлајн продажба на книги со вклучено мониторирање на залихи
  Студент 161016 - Јована Димовска
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Автоматизација на регресивно тестирање
  Студент 141135 - Вера Радоешка
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Христина Михајлоска
  Датум на одбрана 20.04.2021
  Време на одбрана 09:00
Изработка на детска едукативна игра во Unity
  Студент 135010 - Вања Кочубовски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 08.10.2021
  Време на одбрана 12:00
Анализа на иновациите, бизнис моделот и примената на ИКТ во Мастеркард
  Студент 131081 - Борче Блажевски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 16:00
Microsoft Power Bi платформата и нејзината важност во Data Science
  Студент 151169 - Петар Ристевски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 12.05.2021
  Време на одбрана 14:30
Платформа за податочна анализа
  Студент 161096 - Дарко Филиповски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Примена на Континуирана Интеграција и Континуирана Испорака (CI/CD) при развивање на софтвер
  Студент 126018 - Дарко Николоски
  Ментор Вангел Ајановски
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 22.04.2021
  Време на одбрана 16:00
Constructing an AWS Attack Box for a React Application that acts as an Automated Security Investigator
  Студент 161526 - Ева Георгиева
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Јована Добрева
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Апликација за комуникација и соработка меѓу вработени во компанија
  Студент 153019 - Денис Китановски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 03.02.2022
  Време на одбрана 13:00
Мобилна апликација за препознавање и решавање на математички изрази
  Студент 161150 - Андреј Попорданоски
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 03.11.2021
  Време на одбрана 11:00
Примена на А/Б тестирање во дигиталниот маркетинг
  Студент 11579 - Оливер Милевски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 15:00
Имплементација на повеќе продавници врз единечна инстанца на Magento платформата
  Студент 098708 - Васко Тасев
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 22.10.2021
  Време на одбрана 12:00
Вештачката интелигенција во Salesforce (Einstein)
  Студент 141186 - Горазд Мамуровски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 14:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Target Corporation
  Студент 141089 - Сани Јовановска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 15:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Џонсон и Џонсон
  Студент 143081 - Теодора Николовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 10:00
Систем за препораки со надгледувано предвидување на врски во бипартитен граф
  Студент 151114 - Стефан Петрушевски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 20.04.2021
  Време на одбрана 18:00
Repair Buddy - веб апликација за менаџирање на сервисери и клиенти
  Студент 173039 - Душко Тасески
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана 02.11.2021
  Време на одбрана 16:00
Internal Library - веб апликација за следење на ресурси
  Студент 163172 - Стефан Цветановски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана 09.09.2021
  Време на одбрана 12:30
Процес на дизајнирање на апликацијата „BookClub“
  Студент 151139 - Катерина Шалевска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 11.11.2021
  Време на одбрана 12:00
Веб апликација за споделено домување
  Студент 153115 - Марко Дракуловски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Preprocessing techniques with indicator fields that mark predicted missing values in datasets used in classification problems
  Студент 161511 - Драгана Тасевска
  Ментор Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 24.11.2021
  Време на одбрана 12:00
My Fitness Trainer
  Студент 161046 - Александар Маркоски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Detecting and rating humor and offense in online posts
  Студент 161525 - Климентина Џепароска
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 08.11.2021
  Време на одбрана 09:00
Премин на OSS/BSS системите во микросервисна архитектура
  Студент 151097 - Бојана Пешовска
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 16.03.2021
  Време на одбрана 15:00
Преглед и употреба на React JS технологијата
  Студент 143067 - александра василевска
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Весна Димитрова
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 01.10.2021
  Време на одбрана 12:00
Систем за ефикасно чување и процесирање на податоци од временски серии
  Студент 161186 - Адриан Чолак
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Соња Гиевска
  Датум на одбрана 27.04.2021
  Време на одбрана 18:30
Современа архитектура на видео игри и примена на Vulkan
  Студент 162050 - Јован Јовановски
  Ментор Бобан Јоксимоски
  Член 1 Сузана Лошковска
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана 07.04.2021
  Време на одбрана 12:00
Имплементација на конверзациски акции за Google Assistant
  Студент 141158 - Цветанка Нечевска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 03.09.2021
  Време на одбрана 13:00
Smart Orders
  Студент 161183 - Андреј Ѓеоргиев
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
КупиМи - Вашата онлајн кујна
  Студент 161214 - Стефан Кленкоски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб платформа за поврзување на фитнес тренери и клиенти
  Студент 163029 - Сандра Алексовска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Бобан Јоксимоски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 17.06.2021
  Време на одбрана 11:00
Веб решение за туристичка агенција
  Студент 161088 - Филип Симеонов
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за програмата „WORK AND TRAVEL“
  Студент 161073 - Благојчо Иванов
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Горан Велинов
  Член 2 Боро Јакимовски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб Апликација ЈСП 2 – Апликација која ги поврзува функционалностите од ЈСП на едно место
  Студент 161555 - Антон Кахуаџи
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
ИКТ во креативните индустрии – Computer-generated imagery и 3D анимација
  Студент 163075 - Анѓела Јовановска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 13:30
ERP систем Dynamic Nav-Модули и функции
  Студент 151081 - Јована Кузмановска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 15:00
Веб апликација за евиденција на наплата
  Студент 121186 - Горан Бутевски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 12.11.2021
  Време на одбрана 15:00
Веб апликација за помош при градење и реновирање
  Студент 127007 - Исо Велиоски
  Ментор Бобан Јоксимоски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 20.04.2021
  Време на одбрана 13:00
Класификација на слики од меланом со длабоко учење
  Студент 171127 - Милан Павиќевиќ
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Соња Гиевска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
SnapLogic интелигентна платформа за обезбедување интероперабилност помеѓу хетерогени системи
  Студент 162059 - Марија Николовска
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 15:00
Sport Organizer - Веб апликација за организација на спортски тимови
  Студент 131132 - Мартин Поповски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 03.06.2021
  Време на одбрана 18:00
Развој на игра "Детска Меморија"
  Студент 153023 - Симона Анџиева
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 16.04.2021
  Време на одбрана 15:00
Развивање и анализа на модели за рано предвидување на Алцхајмеровата болест (AD)
  Студент 155002 - Бојан Богдановиќ
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Ана Мадевска Богданова
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 13:30
Изработка на друштвена апликација за натпревар во знаење со помош на Flutter
  Студент 163099 - Мартин Бојмалиев
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 13.04.2021
  Време на одбрана 14:00
Десктоп апликација за испитен центар
  Студент 13243 - Магдалена Стошиќ
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Билјана Стојкоска
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 12:00
Веб апликација за студентски распоред на часови
  Студент 161018 - Ангела Мургоска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 14:00
Современа архитектура на системи за деловна интелигенција
  Студент 141155 - Димитар Рабаџиски
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Боро Јакимовски
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 10:00
Безбедност кај бази на податоци - закани и превенција
  Студент 163004 - Тамара Ѓоргиева
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 13:00
Учење на основните аритметички операции
  Студент 171510 - Клара Манасиева
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Цимер - Веб апликација за наоѓање компатибилни цимери
  Студент 143030 - Елена Маневска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Игор Мишковски
  Датум на одбрана 06.04.2021
  Време на одбрана 10:00
Развој на video-on-demand андроид апликација користејќи MVVM архитектура
  Студент 161009 - Никола Тасевски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Игор Мишковски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Семантички базирана апликација за персонални досиеја
  Студент 161059 - Цвете Трајковска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 22.03.2021
  Време на одбрана 17:00
ETL процес во Data Warehouse
  Студент 155007 - Марија Кавазова
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 23.03.2021
  Време на одбрана 11:00
CI-CS-CD Pipeline Automation со Atlassian алатките Bitbucket и Bamboo
  Студент 153014 - Ивана Сребренова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 17:00
Имплементација на интернет продавница за здравје и убавина во React
  Студент 143068 - Маријана Милковска
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
DevOps автоматизација на мрежа
  Студент 141068 - Ангела Цветковска
  Ментор Боро Јакимовски
  Член 1 Соња Филипоска
  Член 2 Кирил Ќироски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Препознавање на говор на омраза на социјалните мрежи со примена на длабоко учење
  Студент 163072 - Кристина Крајевска
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 11.02.2021
  Време на одбрана 12:00
Веб апликација за информации за филмови
  Студент 161061 - Христијан Давиновски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана 30.03.2021
  Време на одбрана 13:00
Мобилна апликација за споделени листи на производи
  Студент 151259 - Марио Космач
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 23.09.2022
  Време на одбрана 13:00
Comparison of lexical and graph-based deep learning models for fake news detection
  Студент 161520 - Грација Николовска
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 23.03.2021
  Време на одбрана 13:00
Методологија за креирање на интелигентен систем за препорака на хиперпараметри воден од податоци
  Студент 163015 - Ѓорѓи Новески
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Томе Ефтимов
  Датум на одбрана 29.06.2021
  Време на одбрана 10:30
Кредитен калкулатор
  Студент 131074 - Иван Спирковски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Гејминг индустрија и фантази фудбал – Европа наспроти Северна Америка
  Студент 143047 - Тамара Јовевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 29.12.2020
  Време на одбрана 17:45
Платформа за агрегирање и споделување на едукативни ресурси наменети за курсеви на ФИНКИ
  Студент 165002 - Сара Гајдовска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана 28.01.2021
  Време на одбрана 15:00
Едукативна апликација за деца со аутизам
  Студент 161092 - Нина Петреска
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Spotify како платформа за промоција на млади артисти, бизнис модел и општествена одговорност
  Студент 132031 - Милена Стојчевиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 29.12.2020
  Време на одбрана 18:30
Креирање рамка за автоматизирано тестирање на софтверско решение
  Студент 153013 - Стефан Пешевски
  Ментор Христина Михајлоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 12.05.2021
  Време на одбрана 15:00
Веб апликација за лоцирање на графити
  Студент 163121 - Филип Филиповски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 01.02.2021
  Време на одбрана 12:30
Collaborative consultation: Веб апликација за консултантство и соработка помеѓу програмери
  Студент 156011 - Мартин Пешовски
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 12.04.2021
  Време на одбрана 14:00
Веб апликација за пребарување и креирање на рецепти
  Студент 161075 - Наташа Карачанакова
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 30.03.2021
  Време на одбрана 12:30
Креирање на мобилна апликација со користење на реактивен пристап.
  Студент 133082 - Никола Велјановски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 03.02.2022
  Време на одбрана 13:30
Системот за следење на флота на возила
  Студент 131070 - Мирче Тошевски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на софтверските решенија и начин на примена при менаџирање во индустријата за забава
  Студент 11601 - Дарко Ристовски
  Ментор Панче Рибарски
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за каталози со попусти
  Студент 151085 - Славица Габрешанец
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мултиплатформска мобилна социјална мрежа
  Студент 152044 - Раде Вигњевиќ
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Љупчо Антовски
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана 11.06.2021
  Време на одбрана 10:00
Алгоритми за трансформација на граф во помалку димензионален векторски простор применети врз податоци за филмови
  Студент 135005 - Константин Наунов
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Соња Гиевска
  Датум на одбрана 15.09.2021
  Време на одбрана 09:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во ИКЕА
  Студент 141180 - Маја Николовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 15.12.2020
  Време на одбрана 18:20
Образовна веб апликација за деца со пречки во говорот
  Студент 161188 - Теодор Никола Младеновски
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Android апликација за сервис за автомобилски услуги
  Студент 161087 - Виктор Наневски
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 01.02.2021
  Време на одбрана 13:30
Визуелен распоред за деца со аутизам
  Студент 151057 - Софија Михаилова
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Катерина Здравкова
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 10:00
Веб-апликација за споделување на рецепти
  Студент 155001 - Кристина Христовска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 09.09.2021
  Време на одбрана 12:00
Веб апликација за закажување термини во приватна здравствена установа
  Студент 163070 - Кирил Костов
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 24.11.2021
  Време на одбрана 12:30
Примена на Salesforce Commerce Cloud во бизнисот
  Студент 163007 - Натали Бојчевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 14:00
Преглед и примена на Ansible
  Студент 151088 - Александар Стојановиќ
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана 15.03.2021
  Време на одбрана 14:30
Развој на Web апликација за приказ на фудбалски резултати
  Студент 122028 - Дејан Георгиевски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Александра Дединец
  Член 2 Андреја Наумоски
  Датум на одбрана 30.11.2020
  Време на одбрана 17:00
Анализа на Effecteev - систем за менаџирање и оценување на вработените во рамките на една компанија
  Студент 003410 - Давор Дениќ
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 16.02.2021
  Време на одбрана 09:00
Систем за вработување
  Студент 155003 - Теодора Јордева
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 08.04.2021
  Време на одбрана 12:00
GKE VS GCP serverless
  Студент 165047 - Христијан Шурбески
  Ментор Панче Рибарски
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Милош Јовановиќ
  Датум на одбрана 20.11.2020
  Време на одбрана 18:30
Ламбда архитектура за моделирање и предвидување на временски серии
  Студент 161094 - Лазе Ѓоргиев
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 30.12.2020
  Време на одбрана 13:00
Интеракција човек- робот потпомогната од мобилна апликација
  Студент 161216 - Стефан Тасевски
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Моника Симјаноска
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 26.03.2021
  Време на одбрана 12:00
Дигитализација на процесот за аплицирање и управување на грантови
  Студент 141132 - Ирена Биљарска
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 29.06.2021
  Време на одбрана 11:30
Интеграција на Power BI со CMS во справувањето со COVID19
  Студент 163111 - Стефан Маринчески
  Ментор Боро Јакимовски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Владислав Бидиков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Асинхроното програмирање во С#
  Студент 155018 - Благоја Димовски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 14.05.2021
  Време на одбрана 12:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Sony
  Студент 132010 - Христијан Стефанов
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 29.12.2020
  Време на одбрана 17:00
Разработка на React Hooks и практична примена во веб апликација за генерирање QR код базирани темплејти
  Студент 163048 - Петар Бошкоски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Календар за настани
  Студент 161026 - Моника Лазаревска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 18.05.2021
  Време на одбрана 13:00
Изработка на multi-vendor / e-commercе решение за мали маалски продавници
  Студент 161051 - Ивана Суклоска
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 20.01.2021
  Време на одбрана 11:00
Имплементација на работни рамки за автоматско тестирање на Веб апликација за онлајн продажба на книги
  Студент 163030 - Кети Исајлоска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 11:00
Е-здравство како дел од е-влада
  Студент 121242 - Васко Јосифовски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 19:30
Развој и имплементација на веб апликација за прикажување каталози
  Студент 153188 - Филип Илиевски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 09:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во YouTube
  Студент 121015 - Ивтимчо Поп-Ицовски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 18:45
Прибирање, анализа и визуелизација на податоци за посетеноста на веб страни и профили на социјални мрежи со користење на AWS Managed Services и Power BI
  Студент 155046 - Горан Хаџи-Николов
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 11:00
Детекција на измами со кредитни картички
  Студент 171086 - Марија Василева
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Моника Симјаноска
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 10:30
Еволуција и организација на е-спортови
  Студент 141116 - Марија Илиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 15.12.2020
  Време на одбрана 17:40
Евалуација на перформанси за трансфер на податоци до и од облак
  Студент 161503 - Виктор Маркозанов
  Ментор Марјан Гушев
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Дејан Спасов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Имплементација на систем за централизирано временско управување на проектни задачи
  Студент 135002 - Александра Петкова
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 19.02.2021
  Време на одбрана 12:00
Повеќеслојна веб апликација за препораки на филмови
  Студент 161024 - Ана Билиќ
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Креирање на MVC framework за PHP
  Студент 143094 - Трајче Шекеровски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за приказ на статистички податоци поврзани со вирусот КОВИД-19
  Студент 163119 - Милена Трајкоска
  Ментор Катарина Тројачанец
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за онлајн продажба на книги
  Студент 163009 - Софија Панова
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 15.12.2020
  Време на одбрана 13:00
Attribute Based Access Control
  Студент 141250 - Стефан Рендевски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 19.04.2021
  Време на одбрана 13:30
Платформа за организирање на хуманитарни кампањи на основа на етериум
  Студент 142020 - Кирил Стојановски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 17.02.2021
  Време на одбрана 11:00
Платформа за онлајн продажба на облека
  Студент 163010 - Митра Костадинова
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Развој на современи веб апликации со Microsoft технологии и Angular 10
  Студент 145016 - Петар Сидеров
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Споредба на различни системи за управување со бази на податоци - инсталација и почетно подесување
  Студент 121223 - Виктор Петрушевски
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Боро Јакимовски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Платформа за олеснување на наоѓањето на работа на студентите на ФИНКИ
  Студент 162006 - арифе љутвиовска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 01.11.2021
  Време на одбрана 12:30
Користење на системи за процесирање со високи перформанси за градење на 3D модели од 2D слики
  Студент 125013 - Филип Ѓорѓиоски
  Ментор Анастас Мишев
  Член 1 Соња Филипоска
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 16:00
Апликација за деца со аутизам
  Студент 141113 - Леона Еделински
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 20.11.2020
  Време на одбрана 15:00
Анализа и споредба на системите за управување со учење Moodle и Canvas
  Студент 122040 - Стефани Силјанова
  Ментор Методија Јанчески
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 13.11.2020
  Време на одбрана 10:00
Систем за детекција и следење на движењето на очите, устата и главата
  Студент 161098 - Марио Липтов
  Ментор Андреа Кулаков
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Интеграција на колаборативни алатки за менаџмент на софтверски проекти
  Студент 161107 - Магдалена Софеска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Моника Симјан